Рекомендації ХІІІ Олімпійського конгресу

ОЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ У СУСПІЛЬСТВІ

XIII Олімпійський конгрес

Копенгаген, 5 жовтня 2009 року

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Атлет

Всі атлети складають основу Олімпійського руху. Їх підтримує велика кількість структур, до яких, зокрема, відносяться місцеві клуби, національні та міжнародні федерації та національні олімпійські комітети. Як зразки для наслідування у суспільстві атлети можуть зробити великий внесок в Олімпійський рух, піднімаючи престиж спорту та відпочинку у різних громадах та стаючи взірцями для майбутніх поколінь. Атлети мають бути невід’ємною ланкою в організації та розвитку спорту в ХХІ столітті.

1. Атлети повинні входити до складу керівних органів Олімпійського руху через комісії атлетів та обіймати інші посади, які дають повне право голосу.

2. Всі складові Олімпійського руху повинні забезпечити рівні змагальні можливості для всіх атлетів через бездоганне суддівство, правила і норми найвищого ґатунку та абсолютну етичну чесність суддів. Ці цілі слід поєднати з ефективним та неупередженим введенням технічних норм та обладнання і рівним доступом всіх атлетів до спортивного обладнання високого рівня.

3. Боротьба з допінгом є абсолютним пріоритетом для всього Олімпійського руху. Тоді як всі учасники Олімпійського руху повинні невідступно боротися проти допінгу та обрати концепцію нульової терпимості, атлети та їх представники повинні активно боротися з тим, щоб обману не було місця в олімпійському спорті та приділити найбільшого значення дотриманню олімпійського принципу чесної гри.

4. Захист фізичного та фізіологічного здоров’я всіх атлетів має бути головним пріоритетом для всього Олімпійського руху. Особливу увагу слід приділити специфічним потребам атлетів з фізичними вадами. На підтримку цих завдань МОК та інші учасники Олімпійського руху повинні запровадити освітні програми для надання інформації з методів підготовки, охорони здоров’я з врахуванням статевих особливостей, а також попередження травматизму. Ці програми повинні базуватися на медичних настановах МОК та широко розповсюджуватися на Олімпійських іграх, Юнацьких Олімпійських іграх та інших головних міжнародних змаганнях. Дієві інформаційні програми слід також впроваджувати на національному рівні через національні та міжнародні спортивні організації, національні олімпійські комітети, школи та інші освітні заклади.

5. Всі учасники та інші зацікавлені сторони Олімпійського руху повинні звернути увагу на сучасні тенденції переобтяжування тренувальних та змагальних програм та календаря, які можуть шкодити атлетам, особливо молодим, в плані виступу, здоров’я та зобов’язання, та повинні вжити, де необхідно, відповідних заходів для запобігання цієї ескалації.

6. Всі, хто має відношення до Олімпійського руху, повинні розробляти та впроваджувати нормативний кодекс поведінки та сертифікаційну систему з тим, щоб захищати права атлетів у відносинах з агентами, менеджерами та спонсорами. Ця система повинна також забезпечити атлетів інструментами та освітою для ефективного управління цими відносинами, а також поділитися та обмінятися моделями найкращої практики.

7. Всі учасники Олімпійського руху повинні підтримати важливість поєднання освіти та спорту. Слід надати пріоритет розробці програм, направлених на формування в атлетів життєвих навичок. Олімпійський рух разом з батьками, тренерами та оточенням спортсменів повинен спонукати та всіляко сприяти участі атлетів у програмах їх кар’єри під час їх занять активним спортом, а також після їх уходу з великого спорту. Це дасть їм змогу поступово поєднати освіту і спорт через подвійну кар’єру.

8. Як в контексті спорту, так і поза ним, сексуальні домагання та жорстоке поводження всіх видів, включаючи жорстоке поводження з дитиною, є неприйнятними щодо втягування в це чоловіків, жінок та дітей. Спортивні організації за допомогою органів влади та керівників Олімпійського руху повинні вжити необхідні заходи для боротьби з усіма формами домагань через освіту та запровадити процедури для вирішення питань домагань і образ.

9. Необхідно надати високого пріоритету створенню зручних для користування та доступних каналів для всіх атлетів та всіх організацій атлетів для постійного поширення та обміну інформацією.

10. Атлети всього світу й усіх видів спорту повинні мати доступ до відповідного рівня юридичних консультацій та порад протягом всього періоду їх спортивної кар’єри. Партнери Олімпійського руху, за свій рахунок, повинні визначити політику та процедури для досягнення цієї мети.

11. Слід приділити увагу визначенню зручних для атлетів структур, включаючи школи, університети, технічні інститути, громадські заклади, збройні сили та корпоративних спонсорів, з якими можна створити спортивно-освітнє співробітництво. МОК повинен також розглянути можливість виступити в ролі клірингової організації для полегшення створення, координації та впровадження таких програм, які призначенні допомагати атлетам жити у світі за межами змагального спорту, коли життєво необхідними можуть бути положення про допомогу в кар’єрі, про освітню, психологічну та соціальну підтримку.

12. Всі учасники Олімпійського руху повинні направити зусилля на збільшення можливостей для забезпечення всіх атлетів кваліфікованими та компетентними тренерами та наставниками. Необхідно впроваджувати програми для розповсюдження найкращої практики та гарантування врахування думки тренерів.

13. Рекомендується створити комісію МОК, яка б займалася питаннями щодо тренерів, наставників та оточення атлетів.

14. Олімпійський рух ще раз підтверджує своє непохитне протистояння торгівлі громадянством та паспортами, яка зловживає змагальним духом, що притаманний світу спорту.

2. Олімпійські ігри

Оскільки Олімпійські ігри всесвітньо визнані як унікальна і особлива подія, що заповідає всім учасникам та глядачам багату спадщину незабутніх спогадів, необхідно, щоб МОК зробив все можливе для того, щоб залишити їм статус головних змагань. Це дозволить в повній мірі прийняти та просувати Фундаментальні принципи та цінності Олімпізму, які так високо представляють Олімпійські ігри.

15. Першочерговим завданням є погодження та прийняття визначення універсальності спорту. Принцип універсальності передбачає не лише доступ до змагань, спортивної інфраструктури та організацію спортивних заходів високого рівня, але й має більш широке значення. За своєю суттю, принцип універсальності означає відкритий доступ до занять спортом для всіх людей та всіх культур, від масового і до Олімпійського рівня, і від всіх благ і можливостей, які надає спорт. Цей принцип повинен надихати діяльність всього Олімпійського руху.

16. Всі учасники Олімпійського руху повинні взяти до уваги той факт, що, оскільки відношення і поведінка можуть змінюватись, фундаментальні принципи Олімпізму повинні залишатись в суті Ігор. Олімпійський рух повинен базуватись на повазі, відповідальності та надійності. Олімпійський рух повинен забезпечити, щоб Олімпійські ігри підтримували олімпійські цінності, реагували на молоде покоління атлетів, посилювали гендерну рівність та рівні можливості.

17. Олімпійське селище повинне й надалі бути в серці Олімпійських ігор, даючи унікальний і безцінний досвід атлетам. Воно повинне відповідати потребам провідних атлетів світу та формувати серцевину їх олімпійського досвіду.

18. Високого пріоритету слід надати просуванню жінок як в спорті, так і засобами спорту. Олімпійський рух у всі часи повинен прагнути просувати рівні можливості для жінок, як у їх участі у спортивних змаганнях, так і в адміністративній та тренерській роботі. Де необхідно, Олімпійський рух повинен розпізнати та вносити зміни для досягнення гендерної рівності, а також має запроваджувати стимулюючі та відповідні освітні та підготовчі програми для атлетів, спортивних керівників та адміністраторів для досягнення цієї мети.

19. Олімпійський рух повністю охоплює важливість впровадження ключових цінностей охорони навколишнього середовища, розвиток та сталість в межах Олімпійських ідеалів. Всі члени олімпійської сім’ї повинні сприяти створенню тривалої спортивної, соціальної спадщини та здорового навколишнього середовища, і МОК повинен прискорити інтеграцію принципів сталості у проведені Олімпійських ігор, які дозволять утримати їх статус головних змагань.

20. Хоча оцінювання видів спорту та дисциплін з метою їх включення в програму Олімпійських ігор за останні роки значно розгорнувся, все ж потрібно, щоб процедура постійного перегляду, яку проводить МОК, була дотримана так, щоб просування та переведення видів спорту до нижчої категорії підлягалося постійному оцінюванню. Для того, щоб зрозуміти внесок, який роблять види спорту та дисципліни в Олімпійській програмі для загальної значимості Ігор, потрібне більш глибоке вивчення.

21. Процес перевірки МОК також має включати опитування та дослідження, де доречно оцінити загальний внесок кожних Олімпійських ігор для міста-господаря, країни-господаря, а також надати актуальне оцінювання рівня привабливості Ігор на глобальному швидко змінюваному ринку.

22. Члени Олімпійського руху повинні постійно переглядати кваліфікаційні системи по кожному виду спорту та дисципліні для того, щоб досягти справедливого балансу між необхідністю забезпечення участі найкращих атлетів світу в Олімпійських іграх та найвищим рівнем чесності, яка вимагається відповідно до принципу універсальності.

23. Спільно з учасниками Олімпійського руху МОК повинен детально переглянути рівні послуг, які надаються на Олімпійських іграх. У цьому контексті, було б корисно порівняти Олімпійські ігри з іншими головними змаганнями. Для покращення якості постачання Ігор МОК також повинен визначитись щодо того, чи брати йому більше прав на постачання ключових товарів та послуг.

24. Повністю підтримуючи свою автономію, учасники Олімпійського руху повинні брати до уваги роль та думки зацікавлених сторін, включаючи спонсорів, партнерів, постачальників та власників прав.

25. Контроль за розміром, вартістю та складністю Олімпійських ігор має бути таким, щоб залишити за Іграми статус головних змагань, сприяючи все більшій кількості міст, що висувають свої кандидатури на проведення Ігор.

26. МОК повинен розглянути питання щодо створення ряду мінімальних вимог, яким повинні відповідати міста-заявники на проведення Ігор на етапі розгляду їх кандидатур.

3. Структура Олімпійського руху

Олімпійський рух ґрунтується на концепції автономії та хорошого управління спортом, який визнає і поважає нашу особистість та досягає єдності через відмінність. Спорт – це сила для добра, унікальний і дуже необхідний інструмент для стійкого розвитку, а також засіб для сприяння миру, культурі та освіті. Спорт є дзеркалом для суспільства, через яке повинно чітко відображатись одне із завдань Олімпійського руху – переслідувати політику, яка б просувала універсальність мови спорту. Розуміння глобальної природи спорту повинне підкріплювати майбутню структуру Олімпійського руху, в такий спосіб даючи йому можливість інтегрувати стратегії успішного розвитку та освітніх ініціатив в межах своєї основної діяльності. Це дозволить Олімпійському руху більш наблизитись до його основної мети – більш здорового, рівного й толерантного суспільства, вільного від упереджень та розбіжностей, незаплямованого дискримінацією й несправедливістю.

27. Визначення автономії спорту, що відображає принципи поваги, відповідальності та надійності, повинно бути підтримане усіма учасниками Олімпійського руху. Збільшення доступних для нього інструментів керівництва наближає до його цілей. Пропонується утворити комітет для розгляду рекомендацій Конгресу та Семінару МОК з автономії Олімпійського руху, для перевірки всіх фактів, які впливають на автономію Олімпійського руху, включаючи утворення мережі постійного інформаційного обміну.

28. Олімпійський рух ще раз підтверджує необхідність в єднанні та тісному співробітництві між всіма його учасниками для того, щоб мета автономії в спорті була досягнута під керівництвом МОК.

29. Щоб забезпечити найкращі та найсправедливіші заняття спортом, відповідні міжурядові організації та уряди повинні визнавати необхідну й важливу автономію Олімпійського руху, включаючи, зокрема, визнання та дотримання правил ефективного управління, рівності й справедливості в спорті та спортивному управлінні, як це встановлено Олімпійським рухом та зазначено в Олімпійській Хартії.

30. Охорона людської гідності є фундаментальним принципом Олімпійського руху. Всі учасники Олімпійського руху повинні спільно працювати в їх прагненні гармонійного розвитку чоловіків і жінок для створення через спорт мирного суспільства, що основується на найбільш загальних фундаментальних принципах та цінностях, притаманних цивілізованому суспільству.

31. Всі уряди повинні надавати безперервну та постійну підтримку, як з точки зору законодавства, так і з точки зору ресурсів, у боротьбі з допінгом, працюючи разом із Всесвітньою антидопінговою агенцією.

32. Урядам слід визнати, що тісна співпраця та дії в боротьбі, метою якої є припинення незаконних і неправомірних ставок та матчів за домовленістю має важливе значення, як по відношенню до олімпійських змагань так і для інших спортивних змагань.

33. Необхідно розробити відповідні інституційні форми взаємовигідної співпраці та партнерства між урядами та членами Олімпійського руху в сферах, які повинні включати такі акпекти: розвиток та заохочення до участі в спорті для всіх; організацію спортивних змагань для молоді в усьому світі; охорону здоров’я молодих людей та атлетів; боротьбу з допінгом, а також підтримку атлетів, які завершують свою кар’єру в змагальному спорті та переходять до життя поза подіумом.

34. МОК повинен знаходити всі можливості, щоб підтримувати зв’язок з МФ, НОКами, визнаними МФ, та всіма іншими визнаними організаціями з метою досягнення глобального, універсального та узгодженого підходу Олімпійського руху до його основних питань і проблем. МОК також повинен активно підтримувати членів Олімпійського руху, зокрема, НОКи і МФ, будь-де і будь-коли, якщо є загроза їх незалежності.

35. Всім складовим Олімпійського руху слід переглянути свої правила та заходи, щоб забезпечити їх повну відповідність Олімпійській Хартії і фундаментальним принципам та цінностям Олімпізму.

36. Олімпійський рух повинен якнайширше залучати міжнародні організації, щоб підтримувати та сприяти поширенню програми ООН “Цілі тисячоліття” і подальших подібних ініціатив. Олімпійський рух в рівній мірі бере активну участь в захисті світового навколишнього середовища, а також в налагодженні більш тісних зв’язків з Організацією Об’єднаних Націй (ООН) і всіх інших установ, щоб відповідати цьому моральному обов’язку, особливо у зв’язку з ключовою проблемою зміни клімату.

37. Відповідно до принципів та цінностей Олімпізму, заняттями спортом повинні керувати незалежні, автономні спортивні організації, які повністю відповідають чинному законодавству. Співпраця між урядами та організаціями олімпійського руху в кожній сфері, де це може бути взаємовигідним, повинна лежати в основі відносин між спортивними та державними органами, щоб уряди в повній мірі поважали незалежність Олімпійського руху.

38. Відносини між Олімпійським рухом, державними органами і урядами, а також відносини між усіма національними організаціями, що належать до Олімпійського руху, та їх відповідними керівними органами повинні грунтуватися на принципі поваги до чинного законодавства з боку усіх складових Олімпійського руху, в той же час намагаючись вплинути на державних політиків скрізь, де можливо, щоб забезпечити узгодженість національних та наднаціональних законів і нормативних актів з основоположними принципами Олімпізму.

39. Відносини між МОК і Міжнародним паралімпійським комітетом (МПК) повинні здійснюватися на благо всіх сфер, які представляють взаємний інтерес. Крім того, підтримується співпраця з Міжнародним комітетом спорту для глухих і Спеціальних Олімпіад.

40. На знак визнання величезного прагнення до змін у суспільстві, Олімпійський рух, твердо дотримуючись своїх основоположних цінностей і бачення, повинен рухатися далі і розглянути питання про розробку нових форм співпраці з іншими організаціями за межами Олімпійського руху в дусі взаємної поваги. При цьому він повинен зосередити свою увагу на таких сферах співпраці, як медичні і наукові дослідження, освіта і академізм, сталий розвиток, а також соціальних і гуманітарних цілях.

41. Легітимність та незалежність Олімпійського руху залежить від дотримання найвищих стандартів етичної поведінки та ефективного управління. Всі члени Олімпійського руху повинні прийняти як свої мінімальні стандарти основні універсальні принципи ефективного управління Олімпійським рухом, які запропонував МОК. Всі члени Олімпійського руху завжди повинні проявляти чесність, відповідальність і прозорість, а також найвищий рівень управлінських навичок; вони повинні забезпечити, щоб їх правовий статус завжди повністю узгоджувався з їх діяльністю і обов’язками та цілком відповідав законодавству країни (чинному законодавству).

42. Всі члени Олімпійського руху повинні зберігати щорічну звітність відповідно до визнаних стандартів бухгалтерського обліку; забезпечити, щоб в них проводився незалежний аудит чи перевірка їх звітів; прийняти правила, норми і практику, згідно з якою ті, хто не здатний ефективно управляти, можуть втратити фінансову підтримку або отримати санкції; прийняти і забезпечити виконання кодексу етики на основі принципів і правил Етичного кодексу МОК; завжди прагнути захищати і просувати інтереси атлетів, яких вони представляють.

43. У всіх спортивних організаціях, на всіх рівнях, повинні бути запроваджені прозорі та вдосконалені механізми вирішення суперечок. Всі суперечки, які не можуть бути врегульовані мирним шляхом, через місцевий суд або посередників, повинні бути подані в Арбітражний суд по спорту (АСС). При повній повазі до суверенітету і незалежності АСС, складові Олімпійського руху можуть подавати в АСС пропозиції або повідомлення для спрощення, прискорення судового процесу або скорочення юридичних витрат.

44. Всі складові Олімпійського руху повинні далі розробляти і охоплювати демократичні та представницькі структури і процедури, включаючи у свої статути положення для проведення регулярних загальних засідань і демократичних виборів на визначені терміни повноважень.

45. МОК повинен дати оцінку своїм критеріям для членства та порядок прийняття в світлі розвитку спорту, щоб зміцнити і посилити свою незалежність і автономність.

46. Визнаючи та підтверджуючи права МОК на володіння олімпійською власністю, Олімпійський рух, у всі часи, повинен сприяти захисту олімпійської власності, зокрема Олімпійського символу та емблем.

47. Олімпійський рух повинен вжити відповідних заходів для створення більш тісних відносин між спортом, культурою та освітою через Олімпійські ігри та Юнацькі олімпійські ігри, а також підтримувати та заохочувати діяльність Міжнародної олімпійської академії, національних олімпійських академій, Олімпійських музеїв та мережі Олімпійського музею.

48. З метою поліпшення якості та рівня послуг, всі учасники Олімпійського руху повинні об’єднати свої зусилля для надання пріоритету програмам підготовки спортивних адміністраторів, тренерів та обслуговуючого персоналу.

49. Олімпійський рух повинен шукати шляхи розширення ефективності моделей розподілу його доходів.

4. Олімпізм та молодь

Молодь світу, з якої виростають майбутні атлети, – також в серці Олімпійського руху. Важливою є ефективна передача фундаментальних принципів та цінностей Олімпізму молодим людям і користь від цього надзвичайна. Олімпійський рух має прагнути поширити і збільшити свій вплив на молодих людей по всьому світу, використовуючи спорт як каталізатор для їх освіти та розвитку. Щоб забезпечити ширшу участь у фізичній активності та спорті і пропагувати здоровий спосіб життя, потрібно заохочувати уряди активізувати свої зусилля по роботі зі спортивними організаціями та молодими людьми, щоб спортивна діяльність займала важливе місце в школах, в усіх вікових групах і на всіх рівнях.

50. Щоб відповідати інтересам і прагненням молодих людей, пропонується, щоб МОК розробив всеохоплюючу стратегію для підтримки та реагування на потреби і проблеми, з якими стикається молодь всіх соціальних верств у всьому світі. Для досягнення цієї мети рекомендується, щоб МОК вивчив питання щодо запровадження найбільш відповідних форм інституціоналізованого та інтерактивного діалогу.

51. Кожен, хто має відношення до Олімпійського руху, повинен краще усвідомлювати фундаментальну важливість фізичної активності та спорту для здорового способу життя, що відіграє не останню роль у зростаючій боротьбі з ожирінням, і повинен підтримувати зв’язок із батьками та школами в рамках стратегії, щоб протистояти зростанню пасивності молоді.

52. Олімпійський рух повинен сприяти розвитку та організації освітніх та спортивних програм, які краще пристосовані до потреб молодих людей, попередньо визначивши ці потреби.

53. Юнацькі Олімпійські ігри – це унікальна можливість в історії сучасного Олімпійського руху, щоб підняти планку в усьому світі з точки зору донесення освітніх та спортивних програм до всіх молодих людей, і для визначення подальших дій з боку МОК і Олімпійського руху по відношенню до молодіжних освітніх та спортивних програм.

54. Олімпійський рух повинен розробляти і виконувати програми, щоб пояснити сім’ям та батькам, що допомога їх дітям в обранні свого кар’єрного шляху в змагальному спорті надзвичайно корисна для їх всебічного розвитку і добробуту.

55. Олімпійський рух має скористатися можливістю Юнацьких Олімпійських ігор для розповсюдження інформації про освітні та культурні програми та ініціативи, метою яких є надихання молоді світу, серед МФ та всіх інших зацікавлених сторін.

56. Всі складові Олімпійського руху, повинні закликати уряди всіх країн оновлювати, модернізувати та будувати більше спортивних об’єктів і виділити більше часу для занять спортом в усіх школах, усіх вікових групах та на всіх рівнях; вони повинні використовувати будь-яку можливість, щоб повідомляти про цю ключову вимогу.

57. На національному рівні, спортивні клуби та місцеві школи повинні співпрацювати тісніше, наприклад, розробляючи більше спортивних заходів та змагань для молодих людей на всіх рівнях.

58. Олімпійський рух повинен розробляти і здійснювати програми, які виходять за рамки заохочення молодих людей до змагального спорту та створюють умови, щоб широкі заняття спортом та відпочинок стали невід’ємною частиною в програмах поширення спорту.

5. Цифрова революція

Сьогоднішнє світове суспільство є суспільством невідкладного спілкування. Прогрес в сфері комунікаційних технологій сповістив про початок нової цифрової епохи, яка докорінно змінила обмін та розповсюдження інформації та продовжує перетворювати наше суспільства в глобальну мережу. Олімпійський рух та його члени повинні повною мірою усвідомлювати вплив такого розвитку на всю їх діяльність. Майбутні стратегії і підходи потрібно планувати згідно з величезними новими можливостями та змінами, зумовленими цифровою революцією.

59. Нова стратегія повинна бути визначена для того, щоб Олімпійський рух міг більш ефективно спілкуватися зі своїми власними членами та зацікавленими сторонами, а також щоб забезпечити ефективне розповсюдження інформації, змісту та взаємодії з населенням планети, зокрема, з молоддю всього світу. Вона повинна бути комплексною стратегією, яка включає в себе повне охоплення Олімпійських ігор всіма засобами масової інформації та на всіх територіях, а також визнання нових можливостей для передачі фундаментальних принципів та цінностей Олімпізму через усі ЗМІ.

60. Олімпійський рух зобов’язаний в повній мірі скористатися всіма можливостями, які надають цифрова революція, інформаційні технології та нові засоби масової інформації, так, щоб були відображені фундаментальні невід’ємні цінності та цілі Олімпійського руху, і, в той же час, захищені права МОК і просування Олімпійського руху.

61. З метою поширення цінностей і бачення Олімпізму, МОК та інші зацікавлені сторони Олімпійського руху повинні провести докорінний перегляд своїх комунікаційних стратегій, враховуючи швидкі зміни у галузі інформаційних технологій і, останнім часом, цифрову революцію.

62. МОК та всі інші складові Олімпійського руху мають вивчити всі можливості, які пропонує цифрова революція, забезпечуючи найширше висвітлення Олімпійських ігор, у тому числі Юнацьких Олімпійських ігор, а також всіх інших ігор та інших великих міжнародних спортивних змагань, визнаних МОК, або яким МОК надав свій патронат.

63. МОК та всі складові Олімпійського руху повинні приділяти особливу увагу можливості, яку надають нові технології, добитися ширшого проникнення, демонстрації та більшої доступності по всьому світу.

64. Рекомендується створити спеціальну групу, включаючи МОК та інші зацікавлені сторони, з дорученням оптимізувати розвиток та використання цифрових технологій.

65. МОК і складові Олімпійського руху повинні визнати, що незважаючи на появу нової цифрової епохи, темпи впровадження цих технологій в різних регіонах і серед різних груп населення значно відрізняються. У рамках своїх зобов’язань забезпечити максимально широке глобальне охоплення, важливо, щоб на це звертали належну увагу і щоб використовувались відповідні технології для забезпечення того, щоб всі мали легітимний і рівноправний доступ до Олімпійських ігор та Олімпізму, а також щоб приділялася належна увага питанням, які виникають через цифрові відмінності.

66. Олімпійський рух має зміцнювати своє партнерство з індустрією комп’ютерних ігор, щоб вивчити можливості для заохочення до фізичної активності, а також до занять спортом та його розуміння серед різноманітних користувачів комп’ютерних ігор.

ВИСНОВКИ

Конгрес запрошує Міжнародний Олімпійський Комітет, всі міжнародні федерації та національні олімпійські комітети, а також інші зацікавлені сторони, згідно своїх відповідних сфер компетенції, вивчити та детально розглянути рекомендації Конгресу.

Копенгаген, 5 жовтня 2009 року

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *